Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

Versie 1.01 - 7 oktober 2023


 

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG, WANT DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW JURIDISCHE RECHTEN EN REMEDIES.

Het doel van deze Gebruiksovereenkomst (de "Voorwaarden", "Algemene Voorwaarden", "Gebruiksovereenkomst") is om de verantwoordelijkheden van "MyDailyStacks," een bedrijf, geregistreerd op Wichmondseweg 43, Hengelo (GLD), Nederland ("ons," "wij," "ons bedrijf") als dienstverlener en uw verplichtingen als gebruiker ("u," "uw," "klant," "gebruiker") te beschrijven. Deze Overeenkomst stelt de algemene voorwaarden en bepalingen vast voor het gebruik van deze websites, MyDailyStack.com, MyDailyStackswebshop.com ("Website") en de producten die via deze Website zijn aangeschaft of toegankelijk zijn ("Producten").

Of u nu gewoon rondkijkt of deze Website gebruikt om onze Producten aan te schaffen, uw gebruik van deze Website en uw elektronische aanvaarding van deze Overeenkomst geeft aan dat u deze Overeenkomst hebt gelezen, begrepen, erkend en ermee akkoord gaat gebonden te zijn aan deze Overeenkomst, samen met het volgende beleid, inclusief ons Privacybeleid.

Wij behouden ons het recht en de absolute discretie voor om deze Voorwaarden, en eventuele beleidsregels of overeenkomsten die hierin zijn opgenomen, op elk moment te wijzigen of aan te passen, en dergelijke wijzigingen of aanpassingen worden onmiddellijk van kracht bij publicatie op deze Website. Uw gebruik van deze Website nadat dergelijke wijzigingen of aanpassingen zijn aangebracht, vormt uw aanvaarding van deze Overeenkomst zoals laatstelijk herzien. Als u het niet eens bent met deze Voorwaarden zoals laatstelijk herzien, gebruik dan (of blijf gebruik maken van) deze Website niet. De bestellingen die zijn ingediend op deze Website vóór dergelijke wijziging worden er niet door beïnvloed.

Daarnaast kunnen we u af en toe op de hoogte stellen van wijzigingen of aanpassingen aan deze Overeenkomst via e-mail. Het is daarom erg belangrijk dat u uw accountinformatie actueel houdt. Ons bedrijf aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het niet ontvangen van een e-mailmelding als dit het gevolg is van een onjuist e-mailadres.

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op.

1. OVEREENKOMST

Als u onze Website gebruikt, dient u deze Voorwaarden na te leven. U machtigt ons om informatie en informatie van derden te verzenden en te verkrijgen. Dit omvat uw creditcard- of bankpasnummers voor validatie van uw creditcard, voor het verkrijgen van een initiële autorisatie voor uw creditcard en voor individuele aankooptransacties.

2. WIJZIGINGEN

We behouden ons het recht voor om:

Op elk moment deze Voorwaarden te wijzigen en bij te werken; alle wijzigingen worden op de Website getoond.

Tijdelijk of permanent de Website en de daarop geplaatste informatie te wijzigen, in te trekken en aan te passen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we niet aansprakelijk zullen zijn voor eventuele veranderingen op onze Website.

Uw account op elk moment te verwijderen of uit te schakelen als u enige regels van deze Voorwaarden overtreedt.

3. REGISTRATIE

Door deze Website te gebruiken, bevestigt u dat:

u wettelijk bindende overeenkomsten kunt aangaan;

u 18 jaar of ouder bent;

alle persoonlijke informatie die u bij registratie verstrekt, op dat moment correct is en dat u geen andere persoon probeert na te bootsen;

u ons op de hoogte zult stellen als uw persoonlijke informatie is gewijzigd of binnenkort zal veranderen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar onze klantenservice op: service@mydailystacks.com;

u geen derde partij toegang zult geven tot uw account.

Voor veiligheidsdoeleinden raden we aan uw wachtwoord minstens eenmaal per zes (6) maanden voor elk account te wijzigen. Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor verlies dat u lijdt als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw account.

4. BEEINDIGING

We kunnen uw account opschorten, beëindigen of verwijderen als:

u een deel van deze Voorwaarden heeft geschonden, of

u heeft gevraagd uw account te verwijderen, of

de opschorting noodzakelijk is om schade of aansprakelijkheid voor andere klanten of derden te voorkomen, of om de veiligheid, stabiliteit, beschikbaarheid of integriteit van onze Website te behouden, of

dit wordt gevraagd door wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties.

5. BELEID

Bij het aanmaken van een account of het winkelen op onze Website zullen wij u vragen om persoonlijke gegevens zoals uw naam, e-mailadres, factuuradres, afleveradres en betalingsgegevens te verstrekken. Dit is noodzakelijk om u te identificeren en onze diensten te leveren op basis van deze Overeenkomst. Wij bevestigen dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld en in overeenstemming met de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Alle persoonlijke informatie die we verzamelen, zal als vertrouwelijk worden behandeld en wordt verwerkt in overeenstemming met ons Privacybeleid. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie over de verzameling, het gebruik en de bewaring van uw gegevens.

Wij herinneren u eraan dat als u onze Website gebruikt, u bevestigt dat alle door u verstrekte informatie op dat moment juist is.

6. BEVEILIGING VAN UW VEILIGHEID

Ons bedrijf neemt alle maatregelen om de kans op internetfraude op onze Website zo klein mogelijk te maken. Als uw factuuradres verschilt van het afleveradres, bestaat de mogelijkheid dat we contact met u opnemen om verdere beveiligingscontroles uit te voeren. We vragen om uw medewerking bij deze zaak, omdat we dit doen voor uw eigen veiligheid. Als we tekenen van frauduleuze transacties opmerken, zullen we dit melden aan de relevante autoriteiten.

Zoals we al hebben opgemerkt, als u onze Website gebruikt, aanvaardt u automatisch deze Voorwaarden, dus stemt u in met de mogelijkheid van uitvoering van dergelijke controles.

7. NALEVING

Als u onze Website gebruikt, gaat u akkoord om deze op een wettige manier te gebruiken. U stemt in met het gebruik van de Website in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften en juridische handelingen met betrekking tot de Website zelf en het gebruik ervan. U erkent dat u niet zult:

De Website op geen enkele manier schaden (u zult geen computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of iets anders verzenden of uploaden dat de werking van de Website kan beschadigen of de bedrijfsprocedures van een tablet, computer of smartphone kan verstoren).

Gegevens verzenden of uploaden naar onze Website die op enigerlei wijze beledigend of lasterlijk zijn.

In welk medium dan ook enig deel van deze Site kopiëren of verspreiden.

Proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Website, of tot de servers waarop onze site is opgeslagen en tot alle andere servers waarmee onze computers en database zijn verbonden. U mag geen denial-of-service of gedistribueerde denial-of-service-aanvallen uitvoeren op onze Website.

Proberen een account van een andere gebruiker te wijzigen of ongeautoriseerd gebruik van of toegang tot een ander gebruikersaccount te verkrijgen.

Toegang verkrijgen tot het Account met als doel een concurrerend product of dienst te ontwikkelen of de functies of gebruikersinterface ervan te kopiëren.

Persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen of oogsten, inclusief accountnamen, van het account van een andere gebruiker.

Als u probeert onze Website of onze database aan te vallen, wordt u beschouwd als een strafbaar feit te hebben gepleegd. Omdat we dergelijke handelingen niet tolereren, wordt alle illegale activiteit gemeld aan de relevante rechtshandhavingsinstanties. Als u de Voorwaarden op deze manier schendt, wordt u onmiddellijk het recht ontzegd om onze Website te gebruiken.

Let op dat we afstand doen van enige aansprakelijkheid voor schade of verliezen veroorzaakt door schadelijke technologieën als gevolg van uw gebruik van onze Website of enige andere websites die eraan zijn gekoppeld.

8. KOPPELINGEN NAAR DERDEN

Voor het gemak van onze klanten kan onze Website links bevatten naar andere websites en materiaal dat niet onder onze controle valt. We zijn niet verantwoordelijk voor enige gegevens of materiaal dat op deze websites te vinden is, omdat we deze niet goedkeuren en niet beoordelen. We herinneren u eraan dat we niet aansprakelijk zijn voor informatie en privacypraktijken van dergelijke websites en dat we niet verantwoordelijk zijn voor schade of verlies die kan worden veroorzaakt door deze websites, hun advertenties, inhoud, producten of diensten.

9. BESTELLINGEN

Indien u goederen bestelt die momenteel niet op voorraad zijn, wordt u hiervan op de hoogte gesteld via e-mail of telefoon, en u bent vrij om te wachten op het artikel of uw bestelling te annuleren.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment een bestelling te weigeren. Elk geautomatiseerd bericht dat u ontvangt met betrekking tot uw bestelling is geen bevestiging van onze aanvaarding van uw bestelling. De aanvaarding van een contract tussen u en ons zal plaatsvinden wanneer wij (i) de betaling van uw creditcard of debetkaart ontvangen, of via andere betaalmethoden, of (ii) wanneer wij de door u bestelde goederen naar uw adres verzenden. Wanneer wij de goederen verzenden, ontvangt u een e-mail ter bevestiging dat het contract tussen u en ons is gesloten ('Verzendbevestiging'). Het contract tussen u en ons heeft alleen betrekking op de door u bestelde goederen die zijn verzonden en bevestigd met de Verzendbevestiging. Alle andere bestelde goederen of diensten die mogelijk ook in uw bestelling zijn opgenomen maar niet zijn verzonden, zullen later naar u worden verzonden met een afzonderlijke Verzendbevestiging, of de resterende bestelling zal worden geweigerd.

Ons bedrijf zal alle redelijke maatregelen nemen die ons ter beschikking staan om uw persoonlijke bestelling en betaling veilig te houden. Let op dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele verliezen die u kunt lijden door derden en hun ongeoorloofde toegang tot gegevens op onze Website.

Alle goederen op onze Website zijn niet bestemd voor wederverkoop en distributie. Wij kunnen uw bestelling weigeren of uw account opschorten/verwijderen als u deze voorwaarde schendt.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de levering nadat deze is afgeleverd op het adres dat u heeft opgegeven. U draagt alle risico's als u een onjuist afleveradres heeft opgegeven of als u de goederen niet heeft opgehaald op het opgegeven afleveradres.

10. ANNULERINGSRECHTEN

U heeft het recht om elke bestelling of overeenkomst binnen 14 dagen na de dag waarop de goederen aan uw afleveradres zijn geleverd, te annuleren.

Als u een overeenkomst wilt annuleren of de goederen die u heeft gekocht wilt retourneren, kunt u dat doen door onze Retourbeleid te lezen.

11. PRIJS EN BETALING

De prijzen op onze website worden weergegeven inclusief btw en zijn correct wanneer de gegevens in het systeem worden ingevoerd. We behouden ons het recht voor om op elk moment alle prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving; echter, geen wijzigingen zijn van toepassing op bestellingen die zijn gedekt door een verzendbevestiging die door ons is verzonden.

Als uw afleveradres van de bestelling zich in een lidstaat van de EU bevindt, hoeft u geen extra belastingen te betalen. Als uw afleveradres echter in een niet-lidstaat van de EU ligt, kunt u invoerrechten (inclusief btw) moeten betalen; deze belastingen worden betaald wanneer het pakket het land van bestemming bereikt. Alle aanvullende betalingen of belastingen moeten door u worden betaald. Als uw afleveradres binnen de EU ligt, worden er geen extra belastingen aan u in rekening gebracht. Belasting- en douanebeleid variëren per land, daarom raden we u aan om de benodigde informatie op te vragen bij uw lokale douaneautoriteiten.

Alle betalingen kunnen worden gedaan met alle belangrijke betaalpassen of creditcards. Betalingen worden afgeschreven en verrekend voordat we de door u bestelde goederen verzenden.

Er is een kleine mogelijkheid dat de prijs die wordt weergegeven op de afrekenpagina onjuist is; in dat geval kunnen we volgens clausule 9 weigeren uw bestelling uit te voeren en de goederen aan u te verkopen voor de getoonde prijs. Ons bedrijf blijft de informatie zo snel mogelijk bijwerken om ervoor te zorgen dat de prijzen correct worden weergegeven, maar soms kunnen er fouten optreden. Als dit gebeurt en we een fout ontdekken in de prijs van uw bestelling, zullen we u zo snel mogelijk op de hoogte stellen en krijgt u de optie om uw bestelling bij te werken naar de juiste prijs of uw bestelling volledig te annuleren. Als u ervoor kiest om de bestelling te annuleren en er is geen verzendbevestiging, dan krijgt u een volledige terugbetaling van het door u betaalde bedrag.

Door een bestelling te plaatsen op onze website bevestigt u automatisch dat de betaalpas of creditcard waarvan de betaling wordt gedaan van u is. Credit-/debetkaarten kunnen worden gecontroleerd en gemachtigd door de kaartuitgever. In het geval dat de uitgever van uw kaart uw betaling aan ons niet autoriseert, zijn wij niet verantwoordelijk voor niet-levering of vertraging.

U kunt kortingscodes gebruiken, maar dit dient strikt te gebeuren in overeenstemming met alle voorwaarden waaronder de kortingscodes zijn uitgegeven. Door een kortingscode te gebruiken, bevestigt u dat u alle voorwaarden en bepalingen heeft gelezen voordat u een bestelling plaatst. We kunnen alle bestellingen afwijzen die deze voorwaarden negeren, zelfs als u al heeft betaald. Als deze voorwaarden en de voorwaarden van de kortingscode niet met elkaar in overeenstemming zijn, prevaleren de voorwaarden van de kortingscode. U kunt een kopie van de voorwaarden van de kortingscode krijgen door contact met ons op te nemen via e-mail: service@mydailystacks.com.


 

Voorwaarden voor het gebruik van kortingscodes:

• De kortingscode is niet van toepassing op producten die al zijn afgeprijsd, tenzij anders vermeld.

• Kortingen zijn niet cumulatief.

• Slechts één kortingscode kan worden gebruikt per aankoop.

• De kortingscode kan niet worden ingewisseld voor contant geld.

• De kortingscode is beschikbaar voor geregistreerde en niet-geregistreerde klanten.

• De geldigheid van de kortingscode kan niet worden verlengd.


 

12. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle informatie, gegevens en inhoud van onze website zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken, databases en alle andere intellectuele eigendomsrechten. Alle informatiematerialen en inhoud die door ons via onze website of via andere kanalen worden verstrekt, blijven bij ons en onze licentiegevers.

U mag onze inhoud niet gebruiken, kopiëren of wijzigen en voor commerciële doeleinden gebruiken. U kunt echter de inhoud van onze website op uw computerscherm bekijken of de inhoud op elektronische apparaten opslaan, maar niet op servers of apparaten die zijn aangesloten op een netwerk van welke aard dan ook. U kunt ook één geprinte kopie van de inhoud van onze website hebben, maar hiermee stemt u in om deze alleen voor uw persoonlijke behoeften te gebruiken, en niet voor commerciële doeleinden, en u zult alle auteursrechtelijke en eigendomsnotices volgen.


 

13. AANSPRAKELIJKHEID BEPERKEN


 

LEVERING VAN GOEDEREN

Als we niet voldoen aan deze voorwaarden, zijn we alleen aansprakelijk jegens u voor verliezen die u lijdt als gevolg van ons niet nakomen (ongeacht of dit voortvloeit uit contract (inclusief nalatigheid) en schending van wettelijke verplichtingen) die een voorzienbaar gevolg zijn van een dergelijke tekortkoming.


 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE LEVERING VAN GOEDEREN

U ERKENT EN GAAT SPECIFIEK AKKOORD MET HET FEIT DAT UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OP EIGEN RISICO IS EN DAT DEZE WEBSITE WORDEN GELEVERD "ZOALS ZIJN", "ZOALS BESCHIKBAAR" EN "MET ALLE FOUTEN". En dit zonder enige vertegenwoordiging of goedkeuring. Om deze reden verstrekken wij geen expliciete of impliciete garanties met betrekking tot onze website of het gebruik ervan. Door onze website te gebruiken, bevestigt u dat u begrijpt dat we geen garantie bieden en niet verantwoordelijk zijn voor de gegevens die door u worden verstrekt of voor de beveiliging of privacy van de website. Alle aan internet gerelateerde risico's moeten door u worden aanvaard omdat u de gebruiker ervan bent.

Ons bedrijf zal altijd zijn best doen om ervoor te zorgen dat de informatie en gegevens op onze website altijd correct en up-to-date zijn, maar we zijn niet aansprakelijk voor fouten in onze gegevens. Daarom zijn we niet verantwoordelijk voor fouten of resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van onjuiste informatie. Dit omvat alle technische problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van onze website. Als we fouten en onjuiste informatie in de inhoud van onze website opmerken of als we hierover worden geïnformeerd, zullen we alle onjuiste informatie zo snel mogelijk corrigeren.

Let op dat wij alle aansprakelijkheid kwijtschelden in verband met het volgende:

ondanks enige onverenigbaarheid van de website met enige van uw apparatuur, software of telecommunicatieverbindingen;

technische problemen, inclusief fouten of onderbrekingen van de website;

ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de website; en

het niet voldoen aan uw eisen door de website.

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met het feit dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, ons bedrijf niet aansprakelijk of verantwoordelijk zal zijn jegens u of enige derde partij voor bijkomende of gevolgschade (inclusief, zonder beperking: louter economisch verlies, verlies van winst, verlies van bedrijf, verlies van verwachte besparingen, verspilde uitgaven, verlies van privacy, verlies van gegevens en elk ander verlies), evenals alle andere directe of indirecte, speciale of bestraffende schade die kan ontstaan of verband houdt met het gebruik van onze website.

INDEMNITEIT

U gaat ermee akkoord om het bedrijf en zijn functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te beschermen, verdedigen, vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle claims, eisen, kosten, uitgaven, verliezen, aansprakelijkheden en schade van elke aard en aard (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenkosten) die direct of indirect aan het bedrijf zijn opgelegd of door het bedrijf zijn opgelopen als gevolg van (i) uw gebruik van en toegang tot deze website; (ii) uw schending van enige bepaling van deze overeenkomst of de hierin opgenomen beleidsregels of overeenkomsten; en/of (iii) uw schending van enig recht van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, enig intellectueel eigendoms- of ander eigendomsrecht van derden. De verplichtingen tot vrijwaring krachtens dit artikel blijven van kracht na beëindiging of afloop van deze overeenkomst of uw gebruik van deze website of de diensten die op deze website worden aangeboden.

NALEVING VAN PLAATSELIJKE WETTEN

Het bedrijf geeft geen verklaring of garantie dat de producten en inhoud die beschikbaar zijn op deze website geschikt zijn in elk land of rechtsgebied, en de toegang tot deze website vanuit landen of rechtsgebieden waar de producten en inhoud ervan onwettig zijn, is verboden. Gebruikers die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot deze website, zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten, regels en voorschriften.


 

14. SCHEIDBAARHEID

Let op dat elk deel van deze voorwaarden dat als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, afzonderlijk zal worden behandeld van de overblijvende voorwaarden en de afdwingbaarheid en geldigheid daarvan niet zal aantasten.


 

15. AFSTAND

Het feit dat wij afzien van aansprakelijkheid kan niet worden beschouwd als afzien van enige eerdere of latere schending van enige bepaling.


 

16. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden vormen de volledige basis voor alle toekomstige overeenkomsten tussen u en ons bedrijf.


 

17. WET EN RECHTSGEBIED

Deze voorwaarden en elk geschil of claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of de totstandkoming ervan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, met uitsluiting van regels inzake conflicterend recht. De rechtbanken van Nederland hebben exclusieve bevoegdheid om elk geschil of elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst of de totstandkoming ervan te beslechten.


 

18. GEGEVENSOVERDRACHT

Als u deze website bezoekt vanuit een land dat verschilt van het land waarin onze servers zich bevinden, kan uw communicatie met ons resulteren in de overdracht van informatie over internationale grenzen. Door deze website te bezoeken en elektronisch met ons te communiceren, stemt u in met dergelijke overdrachten.


 

19. BEDRIJFSGEGEVENS

MyDailyStacks V.O.F.

Registratiecode: 90606396

BTW: NL865376980B01

 

Adres: Wichmondseweg 43

7255 KZ Hengelo (GLD) Nederland

Tel.: +31612120955

E-mail: service@mydailystacks.com


 

#replace title#